Uređaji za korišćenje kišnice

Uređaji za korišćenje kišnice

UREĐAJ ZA AKUMULIRANJE I KORIŠĆENJE KIŠNICE

Uređaj se sastoji od:

  • polipropilenskog spremnika koji može biti ukopan ili samostojeći (npr. u podrumu),
  • samočistećeg mehaničkog filtera koji zadržava mehaničke nečistoće (lišće, itd.),
  • automatskog vodoopskrbnog sistema za kuću,
  • vizuelne kontrole nivoa vode u rezervoaru i automatske nadopune (prema potrebi).

 

Uređaji za korišćenje kišnice

Dimenzioniranje uređaja vrši se prema sledećoj jednačini:

V (m3) = E (l) × 0,06

E (l) = N (l/m2) × A (m2) × B

E (l) – godišnja količina padavina

N (l/m2) – lokalna godišnja količina padavina

A (m2) – površina

B – faktor tehnoloških gubitaka (isparavanje, gubitci uslijed filtriranja; o,7-0,8)

 

 

UREĐAJ ZA ISKORIŠTAVANJE KIŠNICE

UREĐAJ ZAKORIŠĆENJE KIŠNICE